Det har varit pubträff på Karlson’s Garage & Bar med ett 30 tal deltagare.  Skönt att få träffas och prata om Sven tillsammans , många goda minnen från alla. Svens SKÅL upprepades vid flertal gånger.Tillbaka