Vi uppisande av prippklubbens medlemskort erhåller ni dessa förmåner på respektive ställe!


Haket, www.haketpub.se

10% rabatt på Göteborgs nya starkpilsner

 


Om du vill erbjuda medlemmar i prippklubben rabatter eller något annat, sänd oss ett mail!