Pubträffen den 27 april är ändrad till Lilla London istället för John Scott’s.
Det kommer att finnas Lilla London specialbitter att tillgå!


Tillbaka