Prippklubben sörjer
Två prippare har sorgligt lämnat oss.
Saknaden av dessa kamrater som vi kände så väl bedövar våra sinnen och får oss till eftertanke.
Kvar finns dock minnena.
Låt oss luta våra huvuden mot varandra och finna tröst.
Våra tankar går till familjerna nära och kära

Vi ärar
Kim Hultèn
Mikael Hallgren

PrippklubbenTillbaka