Nästa pubträff kommer äga rum på Viking Kök & Bar på Axel Dahlströms torg i Högsbo lördagen den 8 maj från kl 18.00. Detta val av pubträff kom från en av våra medlemmar.

Passar därför på att berätta att vi i styrelsen tacksamt mottager förslag på var vi kan förlägga framtida pubträffar. Har vi missat en pub som kräver ett besök av Prippklubbens medlemmar så maila detta till styrelsen alternativt skriv önskan i vår gästbok!

Vi syns den 8 maj!!Tillbaka