På årsmötet i april 2017 klubbades motionen om att ta in nya medlemmar med fadderskap igenom.
Det innebär att varje medlem får nominera en vän per år till att bli medlem i Prippklubben.
Den som värvar skall vara fadder under ett år och därefter kan en ny medlem värvas + att den nya medlemmen får värva 1 person i sin tur.

Styrelsen skall godkänna personen som värvas och har rätt att utesluta medlem.

Du som vill värva en medlem gör så här:

Ta med personen på en pubträff och presentera för någon i styrelsen.
Efter att styrelsen sagt ok skall ny medlem betala avgift och mejla uppgifter
namn, adress , telefonnummer och mejladress till prippklubben@gmail.com
Vi ber även om att ny medlem skriver vem som är fadder vid betalning.
Först då medlemsavgift kommit in blir han / hon fullgod medlem.

Tycker du att det är svårt med mejl så kan du även ringa någon i styrelsen.

Om det är någon av våra hangarounds som redan är med på våra träffar du vill värva så ta kontakt med någon i styrelsen för att få en bekräftelse.Tillbaka