Il Professore som normalt sett har stängt på lördagar öppnar portarna för Prippklubbens pubträff lördagen den 29 januari från kl. 18:00.

Det kommer finnas gott om Göteborgs Nya Starkpilsner på kylning!

Köket kommer vara öppet för dem som vill äta något!Tillbaka