Lars Andersson Hedersmedlem och mångårig beskyddare av Prippklubben har gått bort. Vi tänker på hans minne och närmaste.Tillbaka