Ännu en mycket omtyckt Prippare har lämnat oss genom en tragisk olyckshändelse . Stellan Persson , bilverkstaden , finns inte längre  med oss. Våra tankar går till familjen. Vila i fridTillbaka