Onsdagen den 2 april kl. 18.00 är det dags för föreningens årsmöte.
I år liksom förra året håller vi mötet i puben på ”gamla” Pripps.
Årsmötet är alla medlemmars möjlighet att ta del av och påverka
viktiga beslut i vår kära förening.
Då föreningen står inför nya och spännande utmaningar är det viktigt att just du kommer!

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda minst 6 veckor före april månads början.

 Prippklubben c/o Widbom
Gamla Särövägen 78
436 40 ASKIM

Påverka - är att bry sig!Tillbaka