Missa inte årsmöte 2011. Under detta möte gör vi valen på de personer som ska företräda Prippklubbens styrelse under 2 år framåt. Detta möte är även det mötet då styrelsen redovisar de senaste rönen om den verksamhet som bedrivs för prippklubbarnas medlemmar.

Mötet äger rum i Blå salen på Pripps och vi ses där onsdagen den 6 april från kl 18.Tillbaka