Det har kommit till vår kännedom att Mikael Bohlin har lämnat oss. Våra tankar går till alla anhöriga.

Vila i frid.Tillbaka